7

Mamy kole­jną wiado­mość na temat nad­chodzącego sys­temu Win­dows Phone 8.1. Wiemy już, jak będą wyglą­dać ustaw­ienia szy­b­kich przełączników wyświ­et­lanych po rozwinię­ciu paska powiadomień.

jedną z najwięk­szych nowinek w sys­temie Win­dows Phone 8.1 ma zostać całkowicie prze­bu­dowany pasek powiadomień. Zna­jdą na nim między innymi szy­bkie przełączniki na wzór tych z Androida. Jeszcze dwa dni temu przed­staw­iliśmy Wam ich wygląd, a teraz do Inter­netu trafiło zdję­cie ekranu ustaw­ień związanego z tymi przełącznikami. Szkoda tylko, że po chińsku…

chinese-notification-centre

Sfo­tografowany smart­fon to Nokia Lumia 920 i pomimo barier językowych możemy dowiedzieć się nieco więcej na temat dzi­ała­nia przełączników. Poz­nal­iśmy ich kole­jne dwa rodzaje — zarządza­jący siecią oraz lokaliza­cją. Można się domyślać, że ustaw­ienia na dole doty­czą zezwala­nia tworzenia inteligent­nych przełączników przez wybrane aplikacje.

Jestem przeko­nany, że w najbliższym cza­sie jeszcze nie jeden raz uda nam się dotrzeć do kole­jnych infor­ma­cji na temat Win­dows Phone’a 8.1, oraz omaw­ianych tutaj przełączników. Swoją drogą, zaskakuje mnie cisza na temat Cor­tany - w ostat­nim cza­sie mogliśmy usłyszeć o niej tylko raz, w dodatku za sprawą fałszy­wki.

Via

Ciekawe? Podziel się!