szacenuk

HTC M8 po raz kole­jny wyciekł do sieci. Tym razem mamy kole­jny dowód na przy­ciski ekra­nowe oraz na dwa aparaty z tyłu obudowy.

HTC M8 nad­chodzi. Jego pre­miera ma odbyć się późnym marcem, lecz już teraz narosło wokół niego pełno pogłosek i był obiek­tem wielu prze­cieków. Teraz do kolekcji dołączają trzy zdję­cia przed­staw­ia­jące M8 po raz kolejny.

Jako pier­wsze ląduje to przed­staw­ia­jące aparaty w nad­chodzą­cym HTC:

gsmarena_001 (1)

 

Wygląda dzi­wacznie, prawda? Na tym zdję­ciu wygląda to tak, jakby te dwa aparaty posi­adały inną optykę, co tech­no­log­icznie powinno bardzo utrud­nić wyko­nanie nimi zdję­cia będącego efek­tem jed­noczes­nej pracy obu. Warto zwró­cić uwagę, że pod­wójna lampa doświ­et­la­jąca LED prezen­tuje się inaczej niż na zdję­ciu, które w sieci znalazło się kilka dni temu. Możliwe, że są to dwa różne ekspery­men­talne pro­to­typy. Dla porów­na­nia wstaw­iłem tamtą fotkę w nagłówku newsa.

W sieci pojaw­iło się jeszcze coś: dowód na ekra­nowe przy­ciski. Wcześniej pokazany układ przy­cisków na grafice wysok­iej jakości został tym samym potwierd­zony i przy okazji wiemy, że przy­ciski obra­cają się wraz ze zmi­aną rotacji smartfona.

pecimpoi

Ogól­nie rzecz biorąc, HTC M8 co prawda różni się pod wieloma wzglę­dami od poprzed­nika, lecz sam design pozostał niezmieniony. Czy to oznaka cię­cia kosztów czy może HTC stara się obrać podobną drogę, co Sam­sung ze swoimi Galaxy S?

Via

Ciekawe? Podziel się!