7

Do sieci prze­dostała się grafika przed­staw­ia­jąca tak zwane Action Cen­ter będące cen­trum powiadomień dla sys­temu Win­dows Phone 8.1. Aut­en­tyk czy może udana manipulacja?

Grafika o której mowa została udostęp­niona przez hisz­pańsko­języ­czny ser­wis winphollowers.com i rzekomo jest to slajd z prezen­tacji Microsoftu, która miała przed­staw­iać nowe funkcje sys­temu Win­dows Phone 8.1. Miała ona trafić jedynie do pra­cown­ików firmy.

Tak zwany Action Cen­ter miałby się składać z czterech poziomych kafelek, które da się kon­fig­urować według włas­nych potrzeb. Na grafice, która prze­dostała się do sieci możemy zauważyć kafelki od Wi-Fi, łączności Blue­tooth, trybu samolo­towego i samo­chodowego. Poniżej zna­j­duje się lista powiadomień, której pozy­c­jami aplikacje będą w stanie inteligent­nie zarządzać.

centro

Nie można mieć abso­lut­nej pewności, że dokład­nie tak będzie prezen­tować się cen­trum powiadomień w nad­chodzą­cym Win­dows Phone 8.1, lecz są na to duże szanse. Myślę, że jest to powód do zad­owole­nia — takie rozwiązanie nie dość, że jest prak­ty­czne, to w dodatku eleganckie.

Via

Ciekawe? Podziel się!