trsure

Przed pre­mierą Nokii Lumii 1520 mogliśmy usłyszeć o pewnym przy­dat­nym akce­so­rium o nazwie Nokia Trea­sure Tag. Teraz natrafiono na kole­jny trop odnośnie tego urządzenia, lecz nie mówi nic o tym, czy Trea­sure Tag zostanie wydany, czy też nie.

Nokia Trea­sure Tag to małe, lecz bardzo przy­datne akce­so­rium. Zostało ono wyposażone w NFC i Blue­tooth 4.0, dzięki którym będzie można je parować  ze smart­fonem i lokali­zować za pomocą spec­jal­nej aplikacji. Dzi­ała to też na odwrót — naciśnię­cie przy­cisku na Trea­sure Tagu spowoduje wydawanie odgłosów przez komórkę, dzięki czemu będziemy mogli ją łatwo znaleźć w najbliższym otocze­niu. Jeśli zdarza się Wam gubić różne przed­mioty, Trea­sure Tag może ura­tować Waszą skórę niejednokrotnie.

Niestety, od dobrych wielu miesięcy o tym akce­so­rium nie usłyszeliśmy niczego. Teraz jed­nak do sieci prze­dostał się odnośnik do aplikacji Trea­sure Tag w sklepie Win­dows Phone. Co ciekawe, jest to wer­sja beta przez­nac­zona do testów wewnętrznych Nokii. Tuż po tym, gdy została ona odkryta przez wścib­s­kich Inter­nautów, Nokia postanow­iła upub­licznić ofic­jalną wer­sję aplikacji. W sklepie ist­nieje już od jakiegoś czasu — infor­ma­cja na stronie apki wskazuje, że ostat­nio została ona zak­tu­al­i­zowana 13 grud­nia 2013 roku. Miejmy nadzieję, że pro­jekt nie został porzucony.

ntt

Prob­lem w tym, że choć aplikacja już została opub­likowana, to sam Trea­sure Tag nie został jeszcze zaprezen­towany. Jest duża szansa na to, że zobaczymy go pod­czas zbliża­ją­cych się targów MWC 2014.

Link do strony z aplikacją Trea­sure Tag w wer­sji beta

Link do strony z aplikacją Trea­sure Tag w wer­sji finalnej

Via

Ciekawe? Podziel się!