173331-image_HTC_tablet_logo

To dość zaskaku­jąca plotka — może się okazać, że pro­dukcji następ­nego tabletu z linii Nexus pode­jmie się HTC. To byłby już drugi raz, kiedy HTC stworzy urządze­nie we współpracy z Google.

HTC z linią Nexus ma co nieco wspól­nego, choć może nie wszyscy o tym pamię­tamy. Tajwańska firma wypro­dukowała model Nexus One cztery lata temu i było to pier­wsze urządze­nie dzierżące w nazwie słowo Nexus. Teraz rodzinka całkiem się rozrosła, lecz Google do tej pory nie naw­iązy­wał ponownej współpracy z HTC.

Za pośred­nictwem strony Focus Tai­wan poz­nal­iśmy infor­ma­cję, jakoby Google chci­ało, aby następ­nym tabletem będą­cym Nexusem został pro­dukt HTC. Firmy w ścisłej współpracy miałyby stworzyć nowe urządze­nie, lecz nie wiemy jeszcze, czym miałoby się ono cechować — nigdzie nie została wspom­ni­ana cho­ci­ażby przekątna wyświ­et­lacza. Znamy nato­mi­ast ori­en­ta­cyjną datę wejś­cia tabletu na rynek — jesień 2014.

HTC ma bardzo małe doświad­cze­nie związane z table­tami — wypro­dukowało swego czasu trzy mod­ele: HTC Jet­stream, EVO View 4G oraz Flyer, lecz żaden z nich nie był szczegól­nie udany. Trącą myszką, gdyż wszys­tkie trzy pochodzą z 2011 roku i wygląda na to, że HTC dało sobie spokój z wypuszczaniem tabletów. Jed­nakże, współpraca z Google na pewno nie okaże się bezowocna i nowy tablet Tajwańczyków powinien spotkać się z ciepłym przyję­ciem. Oso­biś­cie jestem ciekaw tego urządzenia.

Via

Ciekawe? Podziel się!