Bfm_0uKCIAAbF03

Sam­sung już wkrótce ma powró­cić do sys­temu Win­dows Phone. Pier­wszy model będzie się nazy­wać Hurion i otrzyma wygląd łudząco podobny do Galaxy S4.

Sam­sung od jakiegoś czasu postanowił odsunąć się od sys­temu Microsoftu. Zami­ast tego, pom­pował w Androida oraz pra­cował nad Tizenem. Teraz jed­nak wszys­tko wskazuje na to, że kore­ański gigant powróci do Win­dows Phone’a.

Jego pier­wszym urządze­niem pracu­ją­cym pod kon­trolą mobil­nych okienek miałby być Sam­sung Huron, którego możemy oglą­dać poniżej:

Bfm_0uKCIAAbF03

Wygląda zna­jomo? Ten model od innych Sam­sungów odróż­nia się jedynie przepro­jek­towanym przy­ciskiem home. Na ren­derze nie widać nawet fizy­cznego spustu aparatu, co na tej plat­formie jest mocno zaskakujące.

samsunghuron3_thumb

Do sieci prze­dostała się również specy­fikacja za sprawą wyników bench­marków w GFXBench. Smart­fon dostanie sys­tem Win­dows Phone w niewydanej jeszcze wer­sji 8.1 Blue. Otrzyma też czterordzeniowy pro­ce­sor Qual­comma, Snap­dragon 400, oraz wyświ­et­lacz 720p, którego przekątna wyniesie 4,3″ albo 5″.

Jest całkiem możliwe, że Sam­sung pracuje nie nad jed­nym, a nad dwoma Win­dows Phone’ami — jeden to właśnie Huron, drugi z kolei będzie mod­elem z wyższej półki. O nim jed­nak nic szczegól­nego nie wiemy.

Via

Ciekawe? Podziel się!