łajttyrti

Nokia Lumia 1520 posi­ada aparat 20 Mpix z obiek­ty­wem Carl Zeiss, który pozwala na nagry­wanie filmików w naprawdę dobrej jakości. To jed­nak nie wszys­tko — dzięki zas­tosowanym mikro­fonom typu HAAC mogą się także pochwalić świet­nym dźwiękiem.

Nokia postanow­iła, że w najbliższym cza­sie będzie pub­likować krótkie filmiki pro­mu­jące jej flagowy smart­fon, czyli Lumię 1520. Na pier­wszy ogień poszło coś, na co zwykle nie zwraca się dużej uwagi — mianowicie o jakość dźwięku w nagry­wanych fil­mach.

 
 
Nokia Lumia 1520 za sprawą wyko­rzys­ta­nia tech­nologii Rich Record­ing oraz aż czterech mikro­fonów HAAC (Lumia 1020 posi­adała dwa) nie ma sobie równych w odw­zorowywa­niu dźwięku. Jest głęboki, czysty i radzi sobie nawet z niskim basem. Maksy­malna głośność, jaką smart­fon Nokii jest w stanie nagrać bez ubytków w jakości jest 140 dB, co równa się głośności wybuchu dyna­mitu. Nagry­wane częs­totli­wości mieszczą się w przedziale od 20 Hz do 20 kHz, a więc niemal takim samym, jakie jest w stanie wych­wycić ludzkie ucho.

 

Ciekawe? Podziel się!