tefałen

Jeśli lubi­cie być na bieżąco z infor­ma­c­jami z Pol­ski i ze świata, lecz nie macie dostępu do telewizji, TVN wyszedł Wam z pomocną dłonią — stworzył aplikację Fakty TVN, która umożli­wia oglą­danie wiado­mości o dowol­nej porze na ekranie smartfona.

Fakty TVN-u to jeden z najchęt­niej oglą­danych pro­gramów infor­ma­cyjnych w naszym kraju. Od teraz można je oglą­dać za pomocą smart­fonów z sys­te­mem Win­dows Phone dzięki nowej aplikacji o nazwie Fakty TVN.

Pro­gram pozwala na oglą­danie mate­ri­ałów wideo wtedy, kiedy mamy na to tylko ochotę, co jest zde­cy­dowanie bardzo dużą zaletą — apka pozwala wybrać intere­su­jący nas klip, sko­men­tować go oraz udostęp­nić zna­jomym. Nie zabrakło też Fak­tów po Fak­tach oraz wiado­mości w formie tek­stu. Jak na tak aplikację będącą tworem dużej stacji telewiz­yjnej, infor­ma­cje trzy­mają wysoki poziom a ich ilość jest naprawdę spora.

Opis aplikacji ze strony sklepu Microsoftu przed­stawia się następująco:

Zobacz najważniejsze i najświeższe infor­ma­cje z kraju i ze świata, które przy­go­towuje najlep­szy zespół reporter­ski w kraju. Pobierz aplikację na swój tele­fon, dzięki której będziesz mógł oglą­dać „Fakty” w każdym miejscu i o dowol­nej porze. Zobaczysz również ekskluzy­wne mate­ri­ały dostępne tylko w internecie, przeczy­tasz unika­towe opinie prowadzą­cych i reporterów na temat aktu­al­nych wydarzeń, a także obe­jrzysz ciekawe roz­mowy z „Fak­tów po Fak­tach”. Dzięki aplikacji będziesz mógł komen­tować i dzielić się intere­su­ją­cymi fak­tami z innymi.
 

Fakty TVN można pobrać za darmo i dzi­ałają zarówno na smart­fonach z Win­dows Phonem 8, jak i ze starszym Win­dows Phonem 7.

Fakty TVN — Download

Ciekawe? Podziel się!