lenorola

Z dniem dzisiejszym zmienia się właś­ci­ciel firmy Motorola. Być może nie wszyscy pamię­tają, lecz do tej pory należała ona do Google’a, który zakupił ją trzy lata temu za — bagatela — 12,5 mld dolarów. Teraz posi­adło ją chińskie Lenovo.

Lenovo jest obec­nie numerem jeden wśród pro­du­cen­tów kom­put­erów oso­bistych. Od dłuższego czasu ostrzy też zęby na rynek smart­fonów. Co prawda zaist­ni­ało już na nim jakiś czas temu, lecz trudno mówić o spek­taku­larnym sukce­sie. Teraz sprawy mogą nabrać tempa, gdyż firma właśnie nabyła Motorolę. Koszt całej transakcji wyniósł 2,91 mld dolarów (660 mln w gotówce, 750 mln w formie akcji, 1,5 mld w rat­ach rozłożonych na trzy lata).

Na pier­wszy rzut oka może się zdawać, że jest to okazja stule­cia, gdyż Google nabyło Motorolę w 2011 roku po dużo wyższej cenie — ponad 12 mld dolarów. Jed­nakże, trzeba wziąć pod uwagę fakt, że gigant z Moun­tain View postanowił zatrzy­mać dla siebie znaczną część paten­tów, które otrzy­mał wraz z kup­nem Motoroli. Ogól­nie było ich 25 tysięcy, Lenovo otrzyma zaled­wie 2 tysiące z nich. To właśnie patenty były głównym powo­dem, dla którego Google postanow­iło nabyć niegdyś Motorolę.

Motorola w rękach Google’a nie osiągnęła wielkiego sukcesu. Co prawda zaprezen­towała świetne Moto X i równie dobre Moto G, lecz firma przynosiła ciągłe straty i dys­try­bucja smart­fonów została ogranic­zona tylko do Stanów Zjed­noc­zonych. Pozostaje nam tylko mieć nadzieję, by Lenovo lep­iej zad­bało o Motorolę.

Ciekawe? Podziel się!