cortana

W sieci pojawił się filmik przed­staw­ia­jący dzi­ałanie asys­tenta głosowego Cor­tana, który zostanie zaim­ple­men­towany w nad­chodzą­cym sys­temie Win­dows Phone 8.1. Uwaga jed­nak — są głosy, że to tylko fałszywka.

Cor­tana ma być chyba najwięk­szą innowacją w Win­dows Phone 8.1. Będzie to asys­tent głosowy na wzór Siri czy Google Now, którego nazwa wzięła się od postaci z pop­u­larnej serii gier Halo. Niestety, do tej pory nie mogliśmy zobaczyć ani razu Cor­tany w akcji. Aż do teraz…

Do Inter­netu prze­dostały się dwa krótkie filmiki o słabej jakości, które rzekomo przed­staw­iają dzi­ałanie asys­tenta głosowego mobil­nych okienek. Wrzu­cam je poniżej, lecz ostrzegam — przy tym pier­wszym lep­iej ścisz­cie głośniki ;)

Wygląda całkiem aut­en­ty­cznie, prawda? Tom War­ren z ser­wisu TheV­erge twierdzi inaczej i jest przeko­nany, że jest to fejk. W dodatku wczo­raj na swoim Twit­terze wstawił posta, w którym napisał, że jedyne aut­en­ty­czne zdję­cie z Win­dows Phone’m 8.1 to te poniższe:

BfElEDRCYAAMy

 

Win­dows Phone 8.1 ma trafić do użytkown­ików w maju. Miejmy nadzieję, że nie dojdzie do obsuw czasowych.

Via/Via

Ciekawe? Podziel się!