pro2

LG wkrótce ma pokazać swo­jego nowego flagowca, model G Pro 2. Niespodzianki tym razem nie będzie, gdyż do sieci prze­dostały się dwa zdję­cia przed­staw­ia­jące jego wygląd.

LG G Pro 2 to bezpośredni następca starszego Opti­musa G Pro, więc można by przy­puszczać podobieństwa w desig­nie obu smart­fonów. Wygląda jed­nak na to, że LG obrało inną drogę, gdyż nowy model czer­pie inspiracje z wzor­nictwa nowszego G2, co widać między innymi w charak­terysty­cznych przy­ciskach głośności umieszc­zonych z tyłu obu­dowy, pod okiem aparatu. Smart­fon może się spodobać, lecz zas­tosowany tandetny plas­tik z pewnoś­cią nie wpłynie pozy­ty­wnie na wytrzymałość.

Dużo bardziej jest jed­nak intere­su­jąca specy­fikacja tego urządzenia. Według nie­ofic­jal­nych danych zna­jdziemy w nim wyświ­et­lacz o przekąt­nej 6″ i rozdziel­czości FullHD, pro­ce­sor Snap­dragon 800 oraz 3 GB pamięci RAM. Nie zabraknie wspar­cia dla LTE-Advanced oraz Androida 4.4 KitKat. Niestety, pozostałe dane (w tym m.in. rozdziel­czość aparatu) są wciąż tajemnicą.

G Pro 2 ma zostać zaprezen­towany pod­czas targów MWC 2014, które odbędą się pod koniec lutego.

 Via

Ciekawe? Podziel się!