levant_GT-I9060MKAAFR_000222149_-Perspective-SS_white

Sam­sung właśnie przed­stawił swój nowy smart­fon. Jego główną cechą jest to, że posi­ada pię­ciocalowy wyświ­et­lacz. Pod pozostałymi wzglę­dami nie wyróż­nia się niczym wyjątkowym.

Sam­sung nie przes­taje wydawać kole­jnych mod­eli, przez co jego wach­larz smart­fonów jest naprawdę sze­roki. Do i tak dużej oferty doszedł dziś Galaxy Grand Neo, który jest kole­jnym nie wyróż­ni­a­ją­cym się przeciętniakiem.

Jeśli miałbym wskazać cechę szczególną Sam­sunga Galaxy Grand Neo, z pewnoś­cią byłby to duży wyświ­et­lacz o przekąt­nej 5″. Prob­lem w tym, że nie odz­nacza się on pro­por­cjon­al­nie wysoką rozdziel­czoś­cią — zas­tosowane 800 x 480 pik­seli to zde­cy­dowanie za mało.

Sercem smart­fona jest czterordzeniowy pro­ce­sor o mocy 1,2 GHz. Pamięć RAM wynosi 1 GB, a rozdziel­czość aparatu głównego to 5 Mpix (ten z przodu to zwykłe 0,3 Mpix).  Pamięć wewnętrzna wynosi 8 GB i można ją pow­ięk­szyć kar­tami pamięci. Bate­ria cechuje się pojem­noś­cią 2 100 mAh, a zas­tosowany sys­tem to Android 4.2 Jelly Bean. Smart­fon nie posi­ada mod­ułu LTE.

Galaxy Grand Neo przez krótki okres czasu był dzisiaj dostępny w ofer­cie nider­landzkiego sklepu inter­ne­towego belsimpel.nl, lecz oferta została zdjęta ze strony. Tele­fon został tam wyce­niony na 260€ (ok. 1 100 zł). Moim zdaniem jest to całkiem sporo jak na model o takiej specyfikacji.

Via

Ciekawe? Podziel się!