img-filewin-GTA-San-Andreas

W końcu jest! Rock­star Games już w listopadzie ubiegłego roku infor­mował nas o tym, że jego GTA: San Andreas pojawi się na plat­formie Win­dows Phone. iOS oraz Android dostały grę jeszcze w ubiegłym roku, lecz sys­tem Microsoftu otrzy­mał ją dopiero teraz.

Do tej pory wielu z nas mogło się niepokoić o to, czy Grand Theft Auto: San Andreas w ogóle trafi na Win­dows Phone. Pozostałe sys­temy otrzy­mały swoje wer­sje już dawno temu, a mobilne okienka czekały naprawdę sporo. Teraz jed­nak i ten sys­tem ma swoje San Andreas, więc wszys­tko skończyło się szczęśliwie.

GTA: San Andreas to jedna z najsłyn­niejszych gier w his­torii, której nie muszę nikomu przed­staw­iać. Wspomnę tylko pokrótce — wcielamy się w niej w nie­jakiego Carla John­sona należącego do gangu Grove Street Fam­i­lies. Wykonu­jąc różno­rakie misje, w których nie brakuje morder­stw, kradzieży czy wyś­cigów samo­chodowych, pnie się na szczyt krymi­nal­nego półświatka. Gra do tej pory może zadzi­wić bardzo rozległym otwartym światem, w którym zna­j­dują się trzy metropolie — Los San­tos (wzorowane na Los Ange­les), San Fierro (San Fran­cisco) i Las Ven­turas (Las Vegas). Jak na stan­dardy mobilne, gra prezen­tuje dobry poziom graficzny.

San Andreas w wer­sji dla Win­dows Phone jest kom­paty­bilna wyłącznie ze smart­fon­ami Nokia Lumia 1520, 1320, 822, 820, 810 i HTC 8XT. Bardzo zaskakuje brak obec­ności Lumii 1020 i 920, lecz może zostaną one uwzględ­nione w przyszłych aktualizacjach.

Gra kosz­tuje 23,99 zł.

Grand Theft Auto: San Andreas — Win­dows Phone Download

Ciekawe? Podziel się!