Lumia-1520V_thumb

Wcześniejsze infor­ma­cje na temat Lumii 1520V mówiły, że będzie to smart­fon posi­ada­jący — z wyjątkiem aparatu i rozmi­aru — iden­ty­czną specy­fikację jak duża Lumia 1520. Nowe wieści wskazują jed­nak, że zmian będzie więcej.

Niestety — jak łatwo można się domyślić — zmi­any w specy­fikacji pójdą w złą stronę. Nie ma jed­nak obaw, gdyż zastą­pi­one zostaną jedynie trzy para­me­try — rozdziel­czość ekranu, jego przekątna i pojem­ność baterii. Infor­ma­cje pochodzą z chińskiej strony wpbar.cn.

Wcześniej mogliśmy przeczy­tać, że Lumia 1520V dostanie wyświ­et­lacz 4,3″ o rozdziel­czości FullHD 1980x1080 pik­seli. Teraz jed­nak mówi się o ekranie 4,45″ o zmniejs­zonej rozdziel­czości do 1280x768 pikseli. 

Bate­ria z kolei będzie cechować się mniejszą pojem­noś­cią w sto­sunku do dużo więk­szej Lumii 1520, co jest całkiem log­iczne. Zami­ast 3000 mAh zas­taniemy ogniwo 2 370 mAh, którego pojem­ność i tak nie jest wcale zła.

Pozostałe dane tech­niczne mają pozostać takie same jak te, o których słyszeliśmy wcześniej. Otrzy­mamy zatem aparat Pure­View 14 Mpix, Snap­drag­ona 800, 2 GB RAM-u oraz 32 GB pamięci wbu­dowanej (bez slotu na karty pamięci). Nie zabraknie też możli­wości bezprze­wodowego ładowania.

Via

Ciekawe? Podziel się!