nexus-5-red

Obec­nie LG Nexus 5 dostępny jest wyłącznie w dwóch odmi­anach kolorysty­cznych: czarnej i białej. Wkrótce to może się zmienić, a dowo­dem na to jest zdję­cie przed­staw­ia­jące tego smart­fona w czerwieni.

Aby się wyróż­niać, pro­du­cenci lubią ofer­ować swoje smart­fony w różnych wari­antach kolorysty­cznych. Kolorowe komórki stały się modne. Chyba zrozu­mi­ało to Google, gdyż Nexus 5 wkrótce ma pojawić się w dwóch nowych barwach: czer­wonej i żółtej — tak przy­na­jm­niej głosi nowa plotka.

Na początek LG Nexus 5 w swoich nowych wcie­le­ni­ach trafi do Wiet­namu. Ma to nastąpić gdzieś w lutym lub marcu — dokładna data nie została podana. Nie wiadomo też, czy nowe kolory trafią na inne rynki, ale log­icznie myśląc, Google nie ograniczy się do jed­nego Wietnamu.

Dwa dni temu miał miejsce jeszcze jeden prze­ciek związany z tym tem­atem: pewien Inter­nauta natrafił na stronie Google Play na błąd, dzięki któremu otrzy­mał dostęp do znacznie więk­szej ilości dostęp­nych wer­sji kolorysty­cznych Nexusa 5. Prob­lem w tym, że najpraw­dopodob­niej jest to fałszy­wka. Może­cie ją obe­jrzeć poniżej:


Orig­i­nal Video- More videos at TinyPic

Via/Via

Ciekawe? Podziel się!