drzewko

Nokia na pewno pokaże się na nad­chodzą­cych tar­gach MWC 2014 — właśnie rozesłała swoje zaprosze­nie pra­sowe o mało znaczą­cym tytule Spotkaj nas pod drzewem.

Targi Mobile World Con­gress 2014 w tym roku odbędą się w Barcelonie w dni­ach 24–27 lutego. Jest już ofic­jal­nie potwierd­zone, że nie zabraknie na nich Nokii.

Fiński pro­du­cent od kilku lat właśnie tą imprezę upa­trzył sobie za ulu­bione targi elek­tron­iczne i to tam w edy­cji 2012 miała miejsce pre­miera Nokii 808 Pure­View. Rok temu byliśmy świad­kami pre­miery dwóch nowych smart­fonów: Lumii 520 i 720 — wiele osób odczuło niedosyt, gdyż nie ujrzeliśmy żad­nego flagowca. Jak będzie tym razem?

Dzisiaj wspom­i­nałem, że Lumia 929/ICON pojawi się praw­dopodob­nie 5 lutego, więc jej pre­miera odbędzie się jeszcze przed tymi targami. Co w takim razie z MWC? Możliwe, że otrzy­mamy Lumię 1520V (4,3″ wari­ant Lumii 1520). Była też plotka na temat Lumii 1820, lecz oso­biś­cie twierdzę, że jest ona mało praw­dopodobna. Wielką niewiadomą pozostaje Nokia Nor­mandy — czy Nokia rzeczy­wiś­cie zamierza ją wydać?

Niestety, zaprosze­nie raczej nie zaw­iera żad­nych ukry­tych przesłań i nie zaw­iera ono żad­nych infor­ma­cji odnośnie tego, co Nokia zamierza przed­stawić. Możliwe jed­nak, że wraz z upły­wem czasu będziemy mogli obe­jrzeć kilka teaserów.

Via

Ciekawe? Podziel się!