SONY DSC

Google być może w bieżą­cym roku wypuści kole­jny tablet z serii Nexus. Miałby się cechować pro­ce­sorem stwor­zonym przez Intela, pracu­ją­cym w 64-bitowej architekturze.

Nie byłoby w tym nic dzi­wnego, gdyby Google wypuś­ciło w tym roku nowy tablet z serii Nexus. To jest wielce praw­dopodobne. Infor­ma­cje pochodzące od Dig­iTimes wskazują na to, że może on otrzy­mać nazwę Nexus 8 i posi­adać — cóż za zdzi­wie­nie — ośmiocalowy wyświetlacz.

To, co jest naj­ciekawsze, to dane odnośnie pro­ce­sora. Sercem nad­chodzącego tabletu Google’a miałaby zostać 64-bitowa jed­nos­tka Intel Bay Trail-T o czterech rdzeni­ach. Nie poz­nal­iśmy niestety dokład­niejszych infor­ma­cji na temat tego pro­ce­sora, lecz powin­niśmy się spodziewać po nim naprawdę dużej mocy obliczeniowej.

Pro­ce­sory Intela do tej pory nie osiągnęły sukcesu na plat­for­mach mobil­nych, lecz tego nowego nie powin­niśmy spisy­wać na straty. Intel od dłuższego czasu pracuje na pełnych obro­tach w dziedzinie mobil­nych CPU, a jako branżowy lider na pewno jest w stanie osiągnąć wiele. Atomy miały prob­lem z opty­mal­nym dzi­ałaniem pod Androi­dem oraz z kom­paty­bil­noś­cią aplikacji, lecz to nie powinno się powtórzyć — w końcu nowy Intel trafi do Nexusa, więc Google postara się, by wszys­tko było z nim jak należy — w końcu będzie to jedno z najważniejszych urządzeń.

To jeszcze nie jest pewne, lecz pro­dukcji Nexusa 8 najpewniej pode­jmie się Asus, choć niewyk­luc­zone, że będzie to LG lub jeszcze inna firma.

 Via

Ciekawe? Podziel się!