ux

Touch­Wiz, czyli nakładka sys­te­mowa Sam­sunga wielu osobom już się zdążyła prze­jeść. Kore­ański pro­du­cent w końcu zer­wie z monot­o­nią i kole­jna wer­sja jego nakładki ma się pojawić wraz z Sam­sungiem Galaxy S5.

Sam­sung już od wielu lat sto­suje tę samą kon­cepcję doty­czącą designu inter­fe­jsu w swoich smart­fonach. Jed­nym to się podoba, lecz zbiera też kry­ty­czne opinie. Powin­niśmy być przy­go­towani się na to, że Sam­sung Galaxy S5 otrzyma całkowicie odmienioną nakładkę sys­te­mową. Zmi­any są na tyle duże, że  nazwa Touch­Wiz ma zostać zastą­pi­ona nową — MagazineUX.

Nami­astkę tego, jak nowy inter­fejs będzie się prezen­tować, możemy zobaczyć oglą­da­jąc grafiki udostęp­nione przez @evleaks. Przed­staw­iają one trzy ekrany — jeden lockscreen oraz dwa z launcherem. Oprócz tego mamy też zestaw widżetów:

ux

magazine

Co sądzi­cie o tych zmi­anach? Według mnie są zde­cy­dowanie pozy­ty­wne i Android w takiej odsłonie prezen­tuje się znacznie ciekawiej.

Na pre­mierę Mag­a­zineUX poczekamy do ofic­jal­nej prezen­tacji Sam­sunga Galaxy S5, której daty oczy­wiś­cie nie znamy. W naj­gorszym przy­padku będziemy zmuszeni czekać do maja.

Via

Ciekawe? Podziel się!