bb254ec3tw1eco0grfpn4j20c30623z5

 

Wkrótce Nokia może zaprezen­tować odmi­anę Lumii 1520 z mniejszym wyświ­et­laczem i słab­szym aparatem fotograficznym. Poz­na­j­cie pier­wsze infor­ma­cje na temat Nokii Lumii 1520V.

Nokia Lumia 1520 posi­ada sześ­ciocalowy wyświ­et­lacz, który dla wielu osób może okazać się zbyt duży i spraw­iać prob­lemy z obsługą. Z myślą o tych malkon­tentach być może wkrótce fiński pro­du­cent pokaże smart­fona będącego miniatur­ową wer­sją tego tableto­fonu. Tak przy­na­jm­niej głoszą plotki pochodzące z Chin.

Nokia Lumia 1520V — bo tak miałby się nazy­wać — będzie cechować się wyświ­et­laczem AMOLED 4,3″ o niezmienionej rozdziel­czości 1920x1080 pik­seli. Oprócz tego na pokładzie zna­jdzie się aparat Pure­View 14 Mpix (a więc gorszej jakości niż ten z dużego mod­elu), 2 GB RAM-u, 32 GB pamięci wbu­dowanej (brak slotu na karty pamięci), oraz aku­mu­la­tor 3000 mAh. Nie zabraknie też możli­wości bezprze­wodowego ładowania.

Nie ma infor­ma­cji na temat pro­ce­sora, lecz bardzo praw­dopodobne, że będzie to Snap­dragon 800, czyli jed­nos­tka z Lumii 1520.

Nokia Lumia 1520V miałaby zostać zaprezen­towana w kwiet­niu w tym samym dniu, kiedy pre­mierę mieć będzie sys­tem Win­dows Phone 8.1.

Via

Ciekawe? Podziel się!