2013 Consumer Electronics Show Highlights Newest Technology

LG G3, czyli następca LG G2 oraz konkurent nad­chodzącego Sam­sunga Galaxy S5 ma zostać ofic­jal­nie zaprezen­towany 17 maja — infor­mują kore­ańskie media.

LG G2 to obec­nie jeden z naj­ciekawszych smart­fonów dostęp­nych na rynku. Jed­nakże, ciężko będzie mu konkurować z Sam­sungiem Galaxy S5, którego pre­miera zbliża się nieubła­ganie. Aby naw­iązać rywal­iza­cję LG zamierza przed­stawić kole­jnego flagowca wydanego w podob­nym czasie.

Mowa oczy­wiś­cie o LG G3. Kore­ański ser­wis infor­ma­cyjny asiae.co.kr przekazał, że otrzyma on ekran 5,5″ o rozdziel­czości 1440×2560 pik­seli. Niestety, nie poz­nal­iśmy danych odnośnie mocy urządzenia. Byłoby bardzo intere­su­jąco, gdyby G3 otrzy­mał Snap­drag­ona 805, lecz obaw­iam się, że na ten układ jest jeszcze za wcześnie. Zatem można przy­puszczać, że pod wzglę­dem wyda­jności LG G3 będzie się prezen­tował podob­nie do swo­jego poprzednika.

Oprócz LG G3 kore­ański pro­du­cent zamierza przed­stawić jeszcze jeden bardzo ciekawy tele­fon — LG G Pro 2. Ten model także ma cechować się ekranem o rozdziel­czości 1440×2560 pik­seli, lecz jego pre­miera może mieć miejsce już w lutym. Możliwe, że napiszemy o jego pre­mierze pod­czas trwa­nia targów MWC 2014, które odbędą się 24–27 lutego.

Via

Ciekawe? Podziel się!