Bd-fp7yCcAEcYWD (1)

Pomimo tego, że jakiś czas temu mogliśmy usłyszeć infor­ma­cje o zaniecha­niu prac nad Nokią Nor­mandy, na jej temat zaczęło robić się niezwykle głośno. Czy jed­nak ta inna niż wszys­tkie Asha trafi na rynek?

Nokia Nor­mandy to taki dzi­woląg. Jak inaczej nazwać tele­fon Nokii, który będzie się opierać na Androidzie? Czy firma, która obec­nie jest w posi­ada­niu Microsoftu rzeczy­wiś­cie wypro­dukuje urządze­nie korzys­ta­jące z konkuren­cyjnych rozwiązań? Jakiś czas temu pisałem, że Nokia odstaw­iła swoją Nor­mandię w odstawkę, gdyż postanow­iła się skupić na odzieżowej elek­tron­ice. Tyle że nowych infor­ma­cji, plotek i prze­cieków jest zbyt wiele, by to mogło być prawdą. Zaczy­nam przeczuwać, że Nokia Nor­mandy rzeczy­wiś­cie może za jakiś czas zostać ofic­jal­nie zaprezentowana.

andrałke

Tym razem bardzo dobrze nam znany @evleaks uraczył nas grafiką przed­staw­ia­jącą inter­fejs tego urządzenia. Przed­stawia się on raczej pozy­ty­wnie, lecz bardzo odb­iega od wszys­tkiego, co do tej pory mogliśmy zauważyć na innych smart­fonach. Czy rzeczy­wiś­cie jest to Android? Wygląda do niego bardzo niepodob­nie, lecz wcześniejsze infor­ma­cje rzeczy­wiś­cie mówiły o nakładce sys­te­mowej wprowadza­jącej wiele zmian. Aplikacje (m.in. Plants vs. Zom­bies 2) także wskazują na to, że jest to właśnie zielony robocik.

Nokia Nor­mandy to bardzo osobliwy tele­fon. Będzie ciekawie, jeśli rzeczy­wiś­cie wejdzie na rynek.

Via

 

Ciekawe? Podziel się!