lik

Na Twit­terze pojaw­iły się bardzo intrygu­jące infor­ma­cje na temat nad­chodzą­cych flagow­ców Nokii. Pytanie tylko, czy nie są one wys­sane z palca?

Prze­cieki bywają różne. Jedne są bardziej, a inne mniej wiary­godne, lecz próbu­jemy Was o nich infor­mować. W końcu nawet najm­niej praw­dopodobna infor­ma­cja może okazać się prawdziwa. Podob­nie jest tym razem — na nowym i nikomu niez­nanym kon­cie na Twit­terze o nazwie NextLeaks pojaw­iły się dwa następu­jące tweety (oczy­wiś­cie, ory­gi­nal­nie w języku angielskim):

(wrzesień/2014): Nokia Lumia 1525, ekran 2k 6″, QSD805, 3 GB RAM, 3400 mAh (z możli­woś­cią ład­owa­nia promieni­ami świ­etl­nymi), 32 GB+MicroSD, 25/30 MP

(marzec/2014): Nokia Lumia 1820, ekran 5,2″ 2k, QSD805, 3 GB RAM, 3400 mAh, 32 GB, aparat Lytro + xenon, design: Lumia 928

Specy­fikacja obu urządzeń prezen­tuje się na tyle dobrze, że trudno w to uwierzyć. Jest też parę nie­jas­ności. Cho­ci­ażby Snap­dragon 805 — praw­dopodob­nie Nokii nie uda się go powołać do dzi­ała­nia tak szy­bko po pre­mierze tego układu. Możliwe, że do tego czasu nawet nie wpad­nie w jej ręce. Ekran 2K wyma­gałby kole­jnej aktu­al­iza­cji sys­temu Win­dows Phone 8, gdyż obec­nie sys­tem takiej rozdziel­czości nie wspiera. Aparat Lytro (składa­jący się nie z jed­nego, lecz z nawet kilku­nastu małych obiek­ty­wów) i możli­wość ład­owa­nia energią świ­etlną na chwilę obecną te tech­nolo­gie brzmią nieco jak science-fiction, cho­ciaż obie te tech­nolo­gie wcale nie są czymś niemożli­wym do zaim­ple­men­towa­nia w smartfonach.

Obec­nie wpis na temat Lumii 1820 został usunięty. Czy powin­niśmy wierzyć w te plotki? Może i brzmią bardzo ciekawie, lecz ja radzę zachować do nich dystans.

Via

Ciekawe? Podziel się!