Samsung-SM-W750V-Windows-Phone-8-1080p-UAP

Sam­sung od dłuższego czasu nie zaprezen­tował żad­nego smart­fona opartego o sys­tem Win­dows Phone. Wkrótce prz­erwa zostanie zażeg­nana, co potwierdzają jed­noz­naczne przecieki.

Sam­sung postanowił utrzeć nosa Nokii i już wkrótce możemy spodziewać się nowego Win­dows Phone’a stwor­zonego przez kore­ańskiego giganta. Infor­ma­cje na jego temat pochodzą z dwóch źródeł: ze strony cer­ty­fikatu Blue­tooth oraz  pro­filu UA wapowej odmi­any strony Samsunga.

Nie znamy rynkowej nazwy omaw­ianego smart­fona, lecz wiadomo już, że ta kodowa będzie brzmieć SM-W750V. Urządze­nie ma się charak­tery­zować wyświ­et­laczem o rozdziel­czości 1920x1080  pik­seli (praw­dopodob­nie pię­ciocalowym) oraz mod­ułem LTE. Na razie to jedyne, co wiemy na temat specyfikacji.

Strona z cer­ty­fikatami Blue­tooth dodatkowo wskazała, że smart­fon będzie dostępny w Stanach Zjed­noc­zonych. Na razie nie wiadomo, co z pozostałymi regionami.

Jak widać, opisy­wany Sam­sung z sys­te­mem Win­dows Phone 8 jest wciąż owiany tajem­nicą i trudno się na jego temat wypowiadać. Będziemy infor­mować Was, jeśli otrzy­mamy bardziej szczegółowe infor­ma­cje na jego temat.

Via

Ciekawe? Podziel się!