galaxy-note-3-android-4.4.2-kitkat-update-N9005XXUENA6-1

Sam­sung całkiem szy­bko udostęp­nił aktu­al­iza­cję do Androida 4.2.2 dla swo­jego obec­nego flagowca. Najbardziej zadzi­wia­ją­cym fak­tem jest to, że pro­ces aktu­al­iza­cji rozpoczął się od… Polski.

Android 4.4.2 KitKat to najnowsza wer­sja Androida, jaka obec­nie ist­nieje. Teraz mogą ją pobrać posi­adacze Sam­sunga Galaxy Note 3.

Aktu­al­iza­cja dostępna jest na razie wyłącznie na model z nazwą kodową SM-N9005, czyli ten z pro­ce­sorem Qual­comm Snap­dragon 800 oraz z mod­ułem LTE. Można ją pobrać poprzez opro­gramowanie Kies. Jak już wspom­ni­ałem, obec­nie jedynie Polacy otrzy­mali możli­wość insta­lacji KitKata na swoje Note’y. Warunek jest taki, że musi to być smart­fon bez brandingu — wer­sje od oper­a­torów otrzy­mają aktu­al­iza­cję w późniejszym czasie.

Android 4.4.2 przyniósł kilka intere­su­ją­cych dodatków. Oprócz tych, które znamy z czys­tego 4.4 (jak np. obsługa bezprze­wodowego drukowa­nia), Galaxy Note 3 otrzy­mał też nowe widżety oraz skrót do aplikacji aparatu na ekranie blokady, więk­szą ilość emotikonów, czy łatwiejsze zarządzanie launcherami. Wszys­tkie zmi­any można pode­jrzeć pobier­a­jąc tą prezentację.

Via

Ciekawe? Podziel się!