Nokia-Android-Device-465x620

Nokia Nor­mandy jest bardzo dzi­wnym pro­jek­tem. Rzekomo jest to tele­fon z rodziny Asha dzi­ała­jący pod kon­trolą Androida. Prob­lem w tym, że szanse na to, że ujrzymy go w sprzedaży są prawie zerowe.

Gdy pier­wszy raz usłysza­łem o tym, że Nokia rzeczy­wiś­cie pracuje nad smart­fonem z Androi­dem, to ogłu­pi­ałem. Wydawało mi się to zbyt niepraw­dopodobne, by było prawdziwe. Moje przeczu­cia okazały się prawdziwe — tydzień później chińska strona inter­ne­towa ctechcn.com poin­for­mowała, że fiński pro­du­cent porzu­cił ten pro­jekt na rzecz tzw. ubier­al­nej technologii.

Nor­mandy jed­nak nie daje o sobie zapom­nieć, gdyż do sieci prze­dostało się zdję­cie całkiem niezłej jakości, które ją przed­stawia. Według opisu, jest to pro­to­typ. Umieszczam je poniżej:

 

BdyZjOBCEAEtz-G

Nokia Nor­mandy miała być jed­nym z topowych urządzeń z  rodziny Asha, choć sama w sobie należałaby do niskiej półki i konkurowałaby z naj­tańszymi Androidami, jak np. LG L3 II. Miałą cechować się mocno zmody­fikowanym Androi­dem. Oprócz tego, na jej pokładzie znaleźlibyśmy Snap­drag­ona 200, czte­rocalowy ekran o rozdziel­czości 854x480 pik­seli oraz aparat 5 Mpix.

Via

Ciekawe? Podziel się!