343213
Jak co miesiąc, Google i tym razem zaprezen­towało podział poszczegól­nych wer­sji Androida ze względu na ich pop­u­larność. Jak można się spodziewać, starsze wer­sje tracą na udziale kosztem tych nowszych, lecz nie odno­towano sporych zmian.

Androidto sys­tem na tyle rozległy, że wprowadzanie szy­b­kich aktu­al­iza­cji zdaje się być niemożliwe. Jedynie posi­adacze Nexusów mogą cieszyć się z naty­ch­mi­as­towych update’ów, a dla reszty pozostają albo cus­tom ROM-y, albo żmudne, wielomiesięczne czekanie. To dobrze widać na statystykach — Androida 4.4 Kitkat, który miał swoją pre­mierę w listopadzie, można spotkać jedynie na 1,4% wszys­t­kich urządzeń z Androidem.

wykres

Najwięcej zmian zaszło w poszczegól­nych Jelly Beanach. 4.3 odno­tował miesięczny wzrost w wysokości 185% (z 4,2% do 7,8%). Jelly Bean 4.2 też trochę zyskał, lecz pier­wszy z żelkowych Androidów (4.1) stracił pół­tora punktu pro­cen­towego. Pocz­ciwy Gin­ger­bread stracił ich 2,9 i obec­nie zna­j­duje się na 21,2 wszys­t­kich urządzeń z zielonym robocikiem.

Poniżej przed­staw­iam też podział urządzeń z Androi­dem ze względu na rozdziel­czość ekranu:

wekawrtn

Via

Ciekawe? Podziel się!