2133

Sony w tym roku praw­dopodob­nie stworzy swoje pier­wsze smart­fony oparte o sys­tem Win­dows Phone.

To, że Win­dows Phone wzrasta w świet­nym tem­pie, chyba nikomu nie należy tłu­maczyć. Pomimo tego, jedynie Nokia i Huawei zain­tere­sowali się pro­dukcją smart­fonów na ten sys­tem. Ma się to zmienić, gdyż także i Sony ma w planach pokazać swoje Win­dows Phony w tym roku.

Niestety, infor­ma­cja ta nie jest do końca pewna. Ser­wis cnet.com podał, że sam Greg Sul­li­van, dyrek­tor dzi­ału Win­dows Phone w Microsof­cie, jest jej źródłem, lecz wkrótce potem wpis został usunięty ze strony. Albo Sony chce ukryć niewygodne prze­cieki z sieci, albo umowa nie została jeszcze sfi­nal­i­zowana. Nie można też wyk­luczyć że news jest bujdą.

Bardzo dobrą wiado­moś­cią jest to, że (o ile infor­ma­cja jest prawdziwa) nie przyjdzie nam długo czekać na Win­dows Phony od Sonego — ich pre­miera ma nastąpić w połowie 2014 roku. W odróżnie­niu od Androidów, nie będą przy­należeć do rodziny Xpe­ria, lecz… Vaio, którą znamy dobrze z lap­topów. Aby się wyróżnić na tle konkurencji zdomi­nowanej przez Nokię mają otrzy­mać usługi takie, jak Music Unlim­ited czy Video Unlim­ited. Miejmy nadzieję, że Sony ma jeszcze kilka asów w rękawie, gdyż to raczej nie wystar­czy, by móc powal­czyć z fińskim monopolistą.

Via

Ciekawe? Podziel się!