cortana

Greg Sul­li­van z Microsoftu przyniósł dobrą wiado­mość — każdy smart­fon, który posi­ada sys­tem Win­dows Phone 8 będzie mógł zostać aktu­al­i­zowany do Win­dowsa Phone 8.1, gdy ten zostanie wydany.

Posi­adacze smart­fonów z Win­dows Phone 7 mogli czuć się dotknięci tym, że wraz z pre­mierą Win­dows Phone’a 8 niemal całkowicie zniknęło wspar­cie dla starszego sys­temu, przez co zna­j­duje się w słabym stanie. Na pewno wymusiło to na sporej ilości osób zmi­anę tele­fonu na nowszy. Na całe szczęś­cie, kole­jna duża odsłona Win­dows Phone’a nie będzie wiązała się z koniecznoś­cią zmi­any urządzenia.

Win­dows Phone 8.1 będzie  dużą aktu­al­iza­cją dla Win­dows Phone’a 8, która trafi dla każdego smart­fona z tym sys­temem. Greg Sul­li­van, dyrek­tor od Pub­lic Rela­tions Microsoftu stwierdził, że firma będzie sum­i­en­nie przestrze­gać obiecanej poli­tyki 36 miesięcy wspar­cia i nie zamierza powtórzyć sytu­acji związanej z prze­jś­ciem z WP7 na WP8. Uważa obecny sys­tem oper­a­cyjny za naprawdę udany i zamierza wydobyć z niego tkwiący w nim potenc­jał bez konieczności tworzenia niekom­paty­bil­nych rozwiązań.

Win­dows Phone 8.1 zwany też Blue zade­bi­u­tuje w tym roku. Ma on wprowadzić m.in. zmody­fikowany inter­fejs oraz asys­tenta głosowego o nazwie Cortana.

Via

Ciekawe? Podziel się!