Google-Nexus-5

LG Nexus 5, czyli jeden z naj­goręt­szych smart­fonów ubiegłego roku ofic­jal­nie zade­bi­u­tował w naszym kraju. Wresz­cie będzie go można bezprob­le­mowo nabyć u pol­s­kich oper­a­torów i w sklepach elektronicznych.

Wczo­ra­jszego dnia, tj. 8 sty­cz­nia 2014 roku w Warsza­wie odbyła się uroczysta pol­ska pre­miera smart­fona LG Nexus 5. Słuchawka ta co prawda miała swoją świa­tową pre­mierę w listopadzie, lecz dopiero teraz zaw­itała do Polski.

Nexus 5 będzie dostępny w cenie 1 799 zł za wari­ant z 16 GB pamięci wewnętrznej. Cena mod­elu 32 GB nie została jeszcze ujawniona, lecz zapewne poz­namy ją w najbliższym cza­sie. Cza­sową wyłączność na ten model wśród oper­a­torów będzie mieć Play; smart­fon pojawi się w jego ofer­cie w przyszłym tygodniu.

LG Nexus 5 to jeden z najlep­szych smart­fonów na rynku. Posi­ada pię­ciocalowy ekran o rozdziel­czości FullHD, czterordzeniowy pro­ce­sor Qual­comm Snap­dragon 800, 2 GB RAM-u oraz aparat 8 Mpix z opty­czną sta­bi­liza­cją obrazu. Specy­fikacja iście z najwyższej półki. Do tego dochodzi jeszcze świetna cena oraz naty­ch­mi­as­towe aktu­al­iza­cje oprogramowania.

 

Ciekawe? Podziel się!