lumia-icon-1-630x344

Nokia na tar­gach CES 2014 co prawda była, lecz nie zaprezen­towała niczego nowego. Nie powin­niśmy jed­nak narzekać — wygląda na to, że kole­jne mod­ele już blisko. Jeden z nich może się nawet pochwalić obu­dową ochronną.

Nieco kuri­ozalna sprawa — firma Inci­pio na tar­gach CES 2014 zaprezen­towała wiele case’ów przez­nac­zonych do różnych smart­fonów, a wśród nich znalazł się jeden dla… nieist­niejącego smartfona.

lumia-icon-2-630x354

Tym smart­fonem jest Nokia Lumia ICON. Dokład­nie taką nazwę możemy zobaczyć na pudełku tej obu­dowy. Oczy­wiś­cie, nie ma co liczyć na to, że Nokia rzeczy­wiś­cie zde­cy­duje się na wypuszcze­nie smart­fona pod taką nazwą. Najpewniej chodzi o Lumię 929, która będzie mniejszą odmi­aną Lumii 1520. Niestety, ma być ofer­owana na wyłączność amerykańskiej sieci Ver­i­zon, więc Polacy nie ujrzą jej na półkach sklepowych.

Obecne dane wskazują na to, że Lumia 929 będzie charak­tery­zowała się iden­ty­cznymi danymi sprzę­towymi, co Lumia 1520. Oczy­wiś­cie, zmi­anie uleg­nie ekran, który otrzyma przekątną mniej więcej 5″.

Infor­ma­cje na temat Lumii 929 pojaw­iały się dość często na samym początku grud­nia, lecz równie szy­bko uci­chły. Tutaj może­cie obe­jrzeć sporą por­cję fotek przed­staw­ia­ją­cych ten smartfon.

Via

Ciekawe? Podziel się!