Sony Xperia Z1 Compact

Sony ofic­jal­nie przed­stawił swój kole­jny model. Jest to bardziej kom­pak­towa odmi­ana jego obec­nego flagowca, Xperii Z1. Małe wymi­ary i pier­ws­zorzędna specy­fikacja to niemal zapom­ni­ane połącze­nie, lecz sądzę, że ma ono sens.

Plotki na temat pom­niejs­zonej Xperii Z1 można było usłyszeć już niewiele po pre­mierze pod­sta­wowego mod­elu. Teraz Xpe­ria Z1 Com­pact staje się fak­tem. Plotki nie kła­mały — pomimo tego, że mamy do czynienia z pom­niejs­zonym smart­fonem, to nie ucier­pi­ała na tym specyfikacja.

Sercem Z1 Com­pact jest mocarny Snap­dragon 800 o maksy­mal­nym tak­towa­niu 2,2 GHz. Oprócz tego pod obu­dową znalazło się miejsce na 2 GB RAM–u, aku­mu­la­tor 2 300 mAh, 16 GB pamięci flash i przede wszys­tkim na potężny aparat Carla Zeissa 21 Mpix z opty­czną sta­bi­liza­cją obrazu. Jest to ta sama jed­nos­tka, którą możemy spotkać w dużej Xperii Z1.

Sony Xperia Z1s

Smart­fon charak­teryzuje się wyświ­et­laczem IPS 4,3″ o rozdziel­czości 720p. Dla wielu osób to właśnie małe wymi­ary urządzenia mogą być najwięk­szym atutem. Obec­nie nie ma równie potężnego smart­fona, z którego da się wygod­nie korzys­tać jedną dłonią. Wiele osób skarży się na ten­dencję do pow­ięk­sza­nia wyświ­et­laczy w komórkach. Zdaje się zatem, że Sony właśnie wypełniło niszę rynkową, co może pozy­ty­wnie odbić się w wynikach sprzedaży.

Xpe­ria Z Com­pact ma wejść do sklepów w przyszłym miesiącu i będzie ofer­owana w kolorze czarnym, żół­tym, białym, różowym i limonkowym.

 

Ciekawe? Podziel się!