ZenFone-4-021-1280x781

Asus na tar­gach CES 2014 pokazał naprawdę sporo. Wśród jego nowości zna­j­duje się sporo tabletów, lecz nie tylko. Tutaj przyjrzymy się aż trzem nowym smart­fonom zaprezen­towanych przez tego producenta.

Asus, głównie kojar­zony z lap­topami i table­tami, próbuje zaist­nieć także na polu pro­du­cen­tów smart­fonów. W tym celu mają mu pomóc smart­fony z nowej linii Zen­fone: Asus Zen­fone 4, 5 i 6.

Asus Zenfone 4

Asus Zen­fone 4

Asus Zen­fone 4 to typowy budże­towiec. Napędzany jest pro­ce­sorem Intel Atom 1,2 GHz Z2520. Dopo­maga mu 1 GB RAM-u. Jak można wywnioskować po nazwie, cechuje się ekranem 4″, którego rozdziel­czość nikogo nie powali na kolana: 480x800 pik­seli to nie za wiele. Zen­fone 4 otrzy­mał także aparat 5 Mpix, 4 GB pamięci flash, slot na karty pamięci, aku­mu­la­tor 1170 mAh oraz slot dual-SIM. Bardzo zachę­ca­jąco prezen­tuje się cena — jedyne 99$.

Asus Zenfone 5

Asus Zen­fone 5

O model wyżej stoi Zen­fone 5. Ten model posi­ada (a jakże!) pię­ciocalowy wyświ­et­lacz IPS o rozdziel­czości 720p. Pod maską możemy w nim odnaleźć dwur­dzeniowy pro­ce­sor Intel Atom Z2680 2 GHz, 1 GB RAM-u, aparat główny 8 Mpix i dodatkowy 2 Mpix, 4 GB pamięci wewnętrznej, slot na karty pamięci oraz baterię 2050 mAh. Wszys­tko to w cenie 149$.

180476-zenfone6

Asus Zen­fone 6

Naj­moc­niejszym z trójki jest Asus Zen­fone 6. Jego sześ­ciocalowy wyświ­et­lacz naprawdę może budzić podziw. Jed­nakże, pod wzglę­dem specy­fikacji nie różni się za bardzo od Zenfone’a 5. Jedyne różnice (poza ekranem) to aparat 13 Mpix, bate­ria 3230 mAh oraz to, że będzie sprzedawany w dwóch odmi­anach: 1 GB lub 2 GB. Oczy­wiś­cie, cena wzrosła pro­por­cjon­al­nie do przekąt­nej ekranu i wynosi 199$.

Wszys­tkie z powyższych smart­fonów cechują się Androi­dem (nie wiemy, w jakiej wer­sji) okras­zonym autorską nakładką Zen UI. Niestety, nie zas­taniemy w nich LTE. Na osłodę mamy za to liczne odmi­any kolorysty­czne: białą, czarną, żółtą, czer­woną i niebieska.

Myślę, że Zen­fony mogą być intere­su­jącą propozy­cją dla osób poszuku­ją­cych czegoś taniego. O ile te smart­fony nie są niczym szczegól­nym, to ich cena przed­stawia się wyjątkowo intere­su­jąco. Obawy można mieć jedynie co do pro­ce­sorów Intela, które nie są pop­u­larnym rozwiązaniem.

Via

Ciekawe? Podziel się!