Galaxy Camera 2 2

Sam­sung Galaxy Cam­era okazał się sporym niewypałem, lecz Sam­sung pomimo to postanowił wypuś­cić jego następcę. Zabrał się do tego chyba od złej strony, gdyż jed­nos­tka aparatu została iden­ty­czna, jak w przy­padku pier­wow­zoru, a to nie jedyny problem…

Sam­sung Galaxy Cam­era 2 to już trze­cie (po Galaxy Cam­era i S4 Zoom) urządze­nie Sam­sunga będące hybrydą smart­fona i aparatu. Niestety, już na wstępie stwierdzę, że nie jest to nic interesującego.

Dokład­nie — Sam­sung Galaxy Cam­era 2 to bez­nadziejny pro­dukt. Czemu tak uważam? Zaczni­jmy od tego, co chyba jest najważniejsze — od aparatu.

Jed­nos­tka aparatu, która zaw­itała w nowym Galaxy Cam­era jest iden­ty­czna, jak ta z poprzed­niej gen­er­acji. Ten sam sen­sor BSI 1/2.3″, iden­ty­czna liczba megapik­seli (16,3) oraz tyle samo opty­cznego zoomu (21x). Wszys­tko pozostało takie same.

Galaxy Camera 2 B 8

Zmienione nato­mi­ast zostały para­me­try, które bardziej kojarzą się ze smart­fon­ami. Nowy, czterordzeniowy pro­ce­sor pracuje w częs­totli­wości 1,6 GHz, pamięć RAM wynosi 2 GB, wewnętrzna flash — 8 GB, a do tego otrzy­mu­jemy jeszcze slot na karty micro-SD. Otrzy­mu­jemy także NFC, aku­mu­la­tor 2000 mAh oraz Androida 4.3 Jelly Bean.

Wyświ­et­lacz jest taki sam, jak w pier­wszym Galaxy Cam­era — 4,8″ Super Clear LCD o rozdziel­czości 720p.

Ogrom­nym minusem jest też to, że Sam­sung Galaxy Cam­era 2 nie ma wejś­cia na kartę SIM, przez co niemożliwe staje się wykony­wanie połączeń i pisanie SMS-ów.

Wszys­tko to, co powyżej pozwala stwierdzić, że pod wzglę­dem zdol­ności fotograficznych drugie Galaxy Cam­era prezen­tuje się iden­ty­cznie jak swój poprzed­nik. Jedyne zmi­any doty­czą zwięk­szenia mocy, czyli ostat­niej rzeczy, która jest potrzebna apara­towi. Wydawałoby się zatem, że zmi­any wyszły na dobre pod kątem tego urządzenia jako smart­fona. I tak by było, ale Sam­sung stwierdził, że pozbawi go slotu na karty SIM…Nie widzę więc sensu w kupowa­niu tego samego w innym opakowa­niu i wyższej cenie.

Via

Ciekawe? Podziel się!