Samsung_Galaxy_Note_3_31

Sam­sung Galaxy Note III to obec­nie naj­moc­niejszy smart­fon w ofer­cie Sam­sunga. Firma zamierza wyko­rzys­tać pop­u­larność Note’a i stworzyć jego słab­szy odpowied­nik dla mniej wyma­ga­ją­cych klientów.

Sam­sung Galaxy Note III bez wąt­pi­enia jest rewela­cyjnym tableto­fonem. O wer­sji Lite nie będziemy mogli powiedzieć tego samego, gdyż będzie się ona mieć do ory­gi­nału jak Galaxy S4 Mini do zwykłego S4 - otrzy­mamy coś, co z zewnątrz prezen­tuje się podob­nie, lecz czar tryska, gdy zechcemy poz­nać specyfikację.

Note III Lite nie będzie należeć do górnej półki, lecz będzie starał się  jak najlepiej ukry­wać, że jest inaczej. Jego ekran o przekąt­nej 5,7″ otrzyma rozdziel­czość 720p i zostanie wyko­nany w tech­nologii LCD. Wiadomo też, że nie otrzyma mod­ułu LTE. Zain­stalowanym sys­te­mem oper­a­cyjnym zostanie Android 4.3 Jelly Bean, a KitKat być może trafi po jakimś cza­sie w formie aktualizacji.

Model otrzyma nazwę kodową SM-N750 i trafi do sprzedaży w dwu­nastym tygod­niu 2014 roku, a więc w środku marca. Wcześniej jed­nak zostanie zaprezen­towany na tar­gach Mobile World Con­gress 2014 odby­wa­ją­cych się od 24 do 27 lutego.

Via

Ciekawe? Podziel się!