Nokia-Normandy1

Nokia Nor­mandy miała być smart­fonem Nokii z linii Asha, który w odróżnie­niu od innych słuchawek tego pro­du­centa miał otrzy­mać sys­tem Android. Pro­jekt został porzu­cony, lecz do sieci trafiło zdję­cie prototypu.

Nokia i Android to połącze­nie, które jest wyczeki­wane od dawna, lecz mało kto tak naprawdę w nie wierzy. Nokia już dawno temu postanow­iła całkowicie zau­fać sys­te­mowi Microsoftu, a stworze­nie tele­fonu opartego na Androidzie mogłoby zakrawać o coś w rodzaju zdrady. Dość niepraw­dopodob­nie przed­staw­iały się plotki na temat urządzenia Nokia Nor­mandy. Miała być to Nokia Asha korzys­ta­jąca z mocno zmody­fikowanego  Androida.

Wieść na temat Nokii z niskiej półki korzys­ta­jącej z sys­temu Google’a spowodowała przyspies­zone bicie serc, lecz nie na długo — tydzień po pojaw­ie­niu się plotki do Inter­netu trafiła infor­ma­cja, że pro­jekt został anu­lowany. Miało być pięknie, a wyszło jak to wychodzi często…

Nokia-Normandy

Teraz jed­nak Nokia Nor­mandy znów daje o sobie znać za sprawą zdję­cia. Niestety, więk­sza część ekranu została z niez­nanych przy­czyn ocen­zurowana i fotografia nie przed­stawia niczego szczegól­nie intere­su­jącego. Sam ksz­tałt urządzenia w stu pro­cen­tach zgadza się z tym z prze­cieku od Evleaks’a.

Via

Ciekawe? Podziel się!