Beaver Ride

Nokia Pol­ska wypuś­ciła swoją nową pro­dukcję, jaką jest gra Beaver Ride — przyz­nam szcz­erze gra wciąga a reklama, którą będziecie mogli zobaczyć w dal­szej części wpisu, przy­pom­ina najlep­sze zapowiedzi pro­duk­tów z TV.

Beaver Ride to gra w której nie będziemy się nudzić — wcielamy się w postać bobra, który musi stawić wyzwanie rwą­cym potokom. Oczy­wiś­cie nasze trudy zostaną wyna­grod­zone odpowied­nimi gif­tami (elik­sir nieśmiertel­ności, mon­ety). Sama gra bazuje na strate­gii tasiemca — mocno wcią­ga­jąca i nie ma w tym nic złego dopóki nie złapie nas późny wieczór albo co lep­sze nowy rok.

Grę ściąg­niemy oczy­wiś­cie za darmo pod tym linkiem lub też uży­wa­jąc QR codu (poniżej).

pppl

Gra Beaver Ride dostępna jest na smart­fony Nokia Lumia z sys­te­mem Win­dows Phone 7.5 oraz Win­dows Phone 8.

To co jed­nak ważne i dla mnie nieco zaskaku­jące to świetna video zapowiedź gry — byłem pod dużym wraże­niem pro­fesjon­al­izmu i muszę przyz­nać, że to video przy­pom­ina reklamówki rodem z wielkiego ekranu. Z pewnoś­cią jest to dobra droga, z której dział mar­ketingu Nokia Pol­ska nie powinien zbaczać :)

Ciekawe? Podziel się!