456fcfa4-22f1-49b4-99ba-2b7e3813c697

Microsoft ma dla nas trzy nowe gry, które powinny być znane każdemu. Jeśli czu­je­cie sen­ty­ment do gier dodawanych do sys­temów Win­dows, powin­niś­cie zapoz­nać się z ich odpowied­nikami na Win­dows Phone. Nie zabrakło też Mahjonga.

1bf0351c-2cae-422d-bac4-e31a78c942eb

Pas­jans to gra, z którą choć raz w życiu spotkał się chyba każdy. Polega ona na wybiera­niu odpowied­nich kart w taki sposób, by oczyś­cić stół. Myślę, że zasady są na tyle proste, że nikomu nie powinny przys­porzyć prob­lemu. W Microsoft­owej paczce na Win­dows Phone dostęp­nych jest aż pięć odmian tej gry: Klondike, Free­Cell, Pas­jans Pająk, Tri­Peaks i Piramida.

bff02173-622d-4df3-86d7-8f969cb72d08

Saper to kole­jna z kul­towych gier Microsoftu. Za młodu zapewne wielu z Was miało trud­ności ze zrozu­mie­niem jego zasad, lecz wystar­czyła tylko chwilka na zaz­na­jomie­nie się z nimi, a gra mogła wyjąć nam z życio­rysu znaczną ilość godzin. Gracz ma za zadanie trafić na wszys­tkie pola na plan­szy, które nie zaw­ier­ają min, a kliknię­cie na zaminowane oznacza porażkę. Roz­gry­wkę zaczyna się od trafienia w pole, które nie sąsiaduje z innymi zaw­ier­a­ją­cymi miny. Następ­nie powin­niśmy odz­naczać części plan­szy sugeru­jąc się cyframi oznacza­ją­cymi ilość min zna­j­du­ją­cych się na sąsied­nich polach.

813cfda1-794e-49eb-806f-8d859fb448e0

Mahjong to bardzo stara gra pochodząca z Chin pole­ga­jąca na odkry­wa­niu wierzch­nich płytek z takim samym wzorem. Nie uświad­czymy w niej dra­maty­cznych zwrotów akcji ani nie służy w biciu reko­rdów, lecz świet­nie się sprawdza w celach relak­sacyjnych. Cechuje się prostymi zasadami i nie wymaga ciągłej uwagi, przez co można w niego grać bez prob­lemu na nud­nych lekc­jach czy wykładach.

Wszys­tkie z trzech gier zostały wydane przez Microsoft i są dostępne za darmo dla sys­temu Win­dows Phone 8. Obec­nie posi­adają jedynie ang­iel­ską wer­sję językową, lecz to powinno się zmienić w najbliższym czasie.

Microsoft Soli­taire Col­lec­tion (Pas­jans) — Download

Microsoft Minesweeper (Saper) — Download

Microsoft Mahjong — Download

Ciekawe? Podziel się!