lg_knock20131227165847028

Knock to funkcja, która pozwala na blokowanie i odblokowywanie ekranu smart­fona poprzez dwukrotne puknię­cie pal­cem. Po raz pier­wszy została wyko­rzys­tana w mod­elu G2, lecz teraz będą mogli się nią nacieszyć także posi­adacze tańszych urządzeń.

Knock (ang. puk) to rzecz przy­datna, choć banalna w swoim dzi­ała­niu. Jest to funkcja pozwala­jąca na blokowanie oraz odblokowywanie ekranu. W tym celu należy dwukrot­nie puknąć pal­cem w wyświ­et­lacz by go włączyć i odblokować tele­fon lub zgasić (zależnie od tego czy jest włąc­zony, czy też nie). Ten miły dodatek został ciepło przyjęty przez posi­adaczy LG G2 — smart­fona, w którym pojawił się po raz pier­wszy. Wkrótce potem Knock trafił do tabletu G Pad 8.3 i G Flexa.

Obec­nie Knock pojawił się wyłącznie na urządzeni­ach z wyższej półki. Wkrótce się to jed­nak zmieni, gdyż LG udostępni aktu­al­iza­cję która doda tę funkcję smart­fonom z serii L II, czyli drugiej gen­er­acji następu­ją­cych słuchawek: LG L3 II, LG L5 II, LG L7 II i LG L9 II.

Miło usłyszeć, że  pro­du­cent nie myśli wyłącznie o klien­tach kupu­ją­cych naj­droższe mod­ele. Aktu­al­iza­cja ma zostać wydana już w sty­czniu 2014.

Via

Ciekawe? Podziel się!