LG2 lead

LG G2 to obec­nie jedno z najlep­szych i naj­moc­niejszych urządzeń mobil­nych na rynku. To jed­nak nie wystar­czyło, by odno­tować tak wysoką sprzedaż, jak na to liczono.

Nie można stwierdzić, że LG G2 to słaby smart­fon. Wręcz prze­ci­wnie, obec­nie można o nim śmi­ało powiedzieć, że jest to jeden z najbardziej intere­su­ją­cych tele­fonów dostęp­nych na rynku. Posi­ada ultra­szy­bki pro­ce­sor Snap­dragon 800, ekran 5,2″ o rozdziel­czości Full HD, 2 GB RAM-u oraz aparat 13 Mpix, co stawia go na samym szczycie.Klienci jed­nak potrafią zaskaki­wać i zro­bili to tym razem. Niestety negaty­wnie, gdyż LG G2 odno­towuje słabą sprzedaż.

 

W prze­ciągu kilku­miesięcznego pobytu na skle­powych półkach LG G2 znalazł nieco ponad 2 mil­ionów naby­w­ców. Wynik jest rozczarowu­jący. Sam­sung Galaxy S4 sprzedał się w 10 mil­ionach sztuk w miesiąc, a wynik LG został pobity nawet przez Huaweia - jego flagowy Ascend P6 rozszedł się w 3 mil­ionach egzem­plarzy. Swoją drogą, Huawei również jest rozczarowany, gdyż liczył na 10 mil­ionów w niecałe pół roku.

P8073030

LG G2 w całej swej okazałości

Powód, dla którego LG G2 sprzedaje się tak słabo jest całkiem sym­pa­ty­czny — nikt się nie decy­duje na G2, gdyż LG ma w ofer­cie jeszcze jed­nego rewela­cyjnego smart­fona — Nexusa 5. Ten model obec­nie roz­chodzi się jak ciepłe bułeczki, gdyż oprócz potężnej specy­fikacji posi­ada pier­wszeństwo w otrzymy­wa­niu aktu­al­iza­cji. Można zatem stwierdzić, że LG nie powinno narzekać. A to, że model twor­zony przy ścisłej współpracy z Google okazał się bardziej atrak­cyjny od G2 nie powinno nas dziwić.

Via

Ciekawe? Podziel się!