swiezak

Nokia Lumia 1520 i LG G Flex to dwa bardzo odmi­enne tableto­fony. Który z nich prezen­tuje się lep­iej w bezpośred­nim porównaniu?

Jeśli miałbym podać dwa najbardziej intere­su­jące tableto­fony dostępne na rynku, bez waha­nia podałbym te dwa urządzenia — zarówno Lumia 1520 i G Flex są rewela­cyjne, choć oba na różne sposoby. Nokia Zach­wyca swoim aparatem 20 Mpix Pure­View i wyświ­et­laczem IPS o rozdziel­czości FullHD, nato­mi­ast LG bardzo niety­pową, bo zakrzy­wioną obu­dową oraz powłoką umieszc­zoną na tyl­nej klapce, która jest w stanie dosłownie wchłonąć rysy. Oba tableto­fony cechują się pro­ce­sorem Snap­dragon 800 oraz 2 GB pamięci oper­a­cyjnej. Poza tym ciężko są jak ogień i woda: Nokia to Win­dows Phone, poli­węglan, i min­i­mal­izm, nato­mi­ast G Flex to Android, plas­tik i mydel­niczkowe ksz­tałty — decyzja, co jest lep­sze zależy od indy­wid­u­al­nego podejścia.

A oto, jak się prezen­tują w porów­na­niu wideo wyko­nanym przez redak­tora ser­wisu Phon­eArena:

 
 
Który lep­szy? Ja nie mogę się zdecydować… :(

Via

Ciekawe? Podziel się!