gresso-android

Jeśli należysz osób, które mają gdzieś to, jakim pro­ce­sorem napędzany jest ich smart­fon a najważniejszą cechą takiego urządzenia jest mate­riał, z którego został wyko­nany, to firma Gresso ma dla Ciebie odpowied­nią komórkę.

Do tej pory rynek zaporowo drogich smart­fonów był zdomi­nowany przez Vertu, które ma w swo­jej ofer­cie m.in. model Con­stel­la­tion odz­nacza­jący się tytanowo-skórzaną obu­dową i ceną w wysokości 20 tys. zł. Gresso Rad­i­cal w porów­na­niu do tej słuchawki odz­nacza się bardzo okazyjną ceną. W swo­jej naj­tańszej wer­sji kosz­tuje jedynie 5 500 zł.

Co otrzy­mu­jemy w zamian? Przede wszys­tkim, obu­dowę w całości wyko­naną z polerowanego tytanu. Sam mate­riał jest jak najbardziej intere­su­jący, lecz co do designu to bym się sprzeczał — mnie iry­tują spore ramki pod i nad ekranem. Kto bogat­ego zrozu­mie, może to tak spec­jal­nie by móc szpanować więk­szą iloś­cią tytanu na obudowie? :D

gresso-rad-1

Pod aspek­tem tech­nicznym nie jest tak kolorowo. Na pokładzie zas­taniemy ekran 4,5″ o rozdziel­czości 960×540 pik­seli, czterordzeniowy pro­ce­sor o mocy 1,2 GHz, niez­naną nikomu ilość RAM-u, 36 GB wbu­dowanej pamięci wewnętrznej (to chyba najwięk­szy atut), aparat 8 Mpix,   slot na dwie karty SIM i dość starego Androida 4.1.2.

Jak to w zazwyczaj jest przy­padku kos­micznie drogich smart­fonów, specy­fikacja nie jest dużo lep­sza od komórek za kilka­set zło­tych. Trochę głu­pio wydawać na tele­fon for­tunę, skoro posi­ada bardzo prze­ciętną specyfikację.

gresso_radical_2

Gresso Rad­i­cal będzie ofer­owany w dwóch wer­sji: pod­sta­wowej, kosz­tu­jącej 5 500 zł oraz droższej, z logo firmy wyko­nanym ze złota. Ta odmi­ana ma kosz­tować 7 000 zł. Uroczysta prezen­tacja mod­elu nastąpi w sty­czniu i smart­fon zostanie wypro­dukowany w 999 sztukach.

Via

Ciekawe? Podziel się!