galaxy-active-s4-lte

Kore­ański pro­du­cent zaprezen­tował dzisiaj chyba najbardziej wypa­sioną wer­sję swo­jego flagowego smart­fona, Galaxy S4. Nie dość, że posi­ada rewela­cyjny pro­ce­sor, to jeszcze posi­ada wzmoc­nioną obudowę.

Wer­sji Sam­sunga Galaxy S4 wyszło już co nie miara. Pomimo tego, że model pod­sta­wowy został zaprezen­towany w marcu, to nadal pow­stają jego kole­jne odmi­any. Najnowszą z nich jest świeżo pokazany Galaxy S4 Active LTE.

Jest to chyba najbardziej wszys­tko­ma­jąca odmi­ana pop­u­larnej esczwórki. Przede wszys­tkim — cechuje się świet­nym pro­ce­sorem Snap­dragon 800 o tak­towa­niu 2,3 GHz. Oprócz tego, posi­ada moduł łączności LTE i uod­pornioną obu­dowę znaną nam z wer­sji Active.

Zwykły Active miał tą wadę, że posi­adał gorszy aparat o rozdziel­czości 8 Mpix. W Active LTE ten prob­lem został zażeg­nany, gdyż wró­ciła do niego 13-megapikselowa jed­nos­tka z pod­sta­wowego S4. W dodatku towarzyszy jej LED-owa latarka. Cała pozostała specy­fikacja przed­stawia się tak samo, jak model pier­wotny: ekran 5″ FullHD, 2 GB RAM-u czy 32 GB wbu­dowanej pamięci.

Smart­fon ma kosz­tować ok. 2 600 zł, lecz nie będzie to jedyny prob­lem. Dużo więk­szy jest ten, że S4 Active LTE może nigdy nie opuś­cić Korei. A szkoda, by tak dobry smart­fon musiał napotkać na ograniczenia regionalne.

Via

Ciekawe? Podziel się!