sonyu

Właś­ci­ciele dwóch najbardziej wypa­sionych smart­fonów firmy Sony mogą już teraz cieszyć się aktu­al­iza­cją Androida do wer­sji 4.3 Jelly Bean. Oczy­wiś­cie do pełni szczęś­cia brakuje KitKata, lecz ten w przyszłości także się pojawi na oby­dwu słuchawkach.

Sony właśnie obdarowało właś­ci­cieli smart­fonów: Sony Xpe­ria Z1 i Xpe­ria Z Ultra miłym prezen­tem w postaci aktu­al­iza­cji sys­te­mowej. Niestety, nie chodzi o głośnego w ostat­nim cza­sie Androida 4.4 KitKat, lecz o Androida 4.3 Jelly Bean.

Aktu­al­iza­cja jest cały czas udostęp­ni­ana i w prze­ciągu kilku dni powinna trafić do każdej wer­sji i każdego oper­a­tora na świecie. Niebrandowane Xperie z Pol­ski ponoć już ją otrzy­mały. W razie prob­lemów z dostęp­noś­cią warto podłączyć smart­fona do kom­put­era i sko­rzys­tać z fir­mowego programu.

Oprócz wszys­tkiego tego, co wnosi zwykły Android 4.3, update usprawnił dzi­ałanie aplikacji Smart Social Cam­era w mod­elu Z Ultra, odświeżył fir­mowe aplikacje: Wiado­mości, MyX­pe­ria, Smart Con­nect, Small apps, TrackID i Sony Select, zwięk­szył funkcjon­al­ność chmury Sony Enter­tain­ment Net­work oraz wprowadził nowe motywy do personalizacji.

Co z KitKatem? Sony już obiecało, że wyda go na oba smart­fony i powinno to nastąpić w kilku najbliższych miesiącach.

Via

Ciekawe? Podziel się!