Illusionist

Jakiś czas temu mogliśmy usłyszeć o tym, że Nokia pracuje nad swoim kole­jnym tabletem, tym razem z ekranem o przekąt­nej 8,3″. Powin­niś­cie zapom­nieć o tym urządze­niu, gdyż prace nad nim zostały anulowane.

Nokia Lumia 2520 to do tej pory jedyny tablet zaprezen­towany przez Nokię. Jest on naprawdę solid­nym urządze­niem a jego specy­fikacja nie odb­iega od konkuren­cyjnych urządzeń. Jedyny prob­lem tkwi w tym, że Finowie postanow­ili wpakować do niego sys­tem Win­dows RT 8.1, który odz­nacza się znikomą popularnością.

Taki sam sys­tem oper­a­cyjny mieliśmy znaleźć w kole­jnym table­cie Nokii, którego kodowa nazwa brzmi illu­sion­ist. Jeśli wierzyć prze­ciekom, miałoby to być bardzo podobne urządze­nie do Lumii 2520, jeśli nie różniące się jedynie przekątną ekranu.

Doniesienia potwierdzają fakt, że Nokia rzeczy­wiś­cie pra­cow­ała nad mod­elem Illu­sion­ist, lecz pro­jekt został z niez­nanych przy­czyn porzu­cony. Możliwe, że Finowie zro­bili to w obawie przed niskim popy­tem na taki tablet. Oczy­wiś­cie są to tylko domysły, lecz nie widzę bardziej sen­sownego wytłu­maczenia. Decyzja odnośnie stworzenia 8,3-calowego tabletu mogła zapaść jeszcze przed wewnętrznymi przemi­anami w fir­mie, a obec­nym przed­staw­icielom firmy nowy pro­jekt mógł się nie spodobać. Sam nie widzę dużego sensu w Illu­sion­iś­cie i jestem zda­nia, że znalazłby bardzo małe grono klien­tów. Nokia dawno temu przes­pała okres, w którym powinna wkroczyć na rynek tabletów, a wejś­cie teraz jest bardzo utrud­nione z powodu sil­nej konkurencji.

Via

Ciekawe? Podziel się!