beta

Do tej pory aplikacja Nokia Cam­era była dostępna wyłącznie dla posi­adaczy Lumii z aparatami Pure­View. Teraz sytu­acja się zmieniła, gdyż Nokia wypuś­ciła betę tej aplikacji kom­paty­bilną z pozostałymi smartfonami.

Nokia Cam­era to zaawan­sowane opro­gramowanie służące do obsługi aparatu. Za jego pomocą możemy wykony­wać zdję­cia dokład­nie takie, jakie chcemy. Szereg opcji jest naprawdę duży i pod wzglę­dem mno­gości ustaw­ień jest lep­iej, niż w apkach konkurencji — mamy dostęp m.in. do man­u­al­nego ustaw­ia­nia ostrości (nie poprzez dotyk, a przez dużo bardziej przy­datny suwak wyboru) czy czasu naświetlania.

Do dzi­ała­nia aplikacja potrze­buje sys­temu Win­dows Phone 8 w wer­sji Amber lub Black. Kom­paty­bilne smart­fony to:  Lumia 520, Lumia 521, Lumia 620, Lumia 625, Lumia 720, Lumia 810, Lumia 820 oraz Lumia 822. Oczy­wiś­cie, można ją zain­stalować również na smart­fonach z Pure­View, lecz mija się to z celem, gdyż Nokia Cam­era Beta nie różni się pod wzglę­dem funkcjon­al­nym niczym od zwykłej wer­sji. Jedyną różnicą jest właśnie to, że dzi­ała na więk­szej ilości komórek Nokii.

Nokia Cam­era Beta jest wciąż w fazie ekspery­men­tal­nej i nie zna­jdziemy jej w sklepie z aplikac­jami. Można ją pobrać za to ze strony Noki­a­Beta­L­abs, korzys­ta­jąc z tego odnośnika.

Ciekawe? Podziel się!