DSC_9891_575px

Sam­sung bardzo chęt­nie wyko­rzysty­wał ekrany AMOLED w swoich topowych smart­fonach, czyli m.in. w Galaxy S4 i Galaxy Note 3. Możliwe, że kole­jne smart­fony tego pro­du­centa z najwyższej półki otrzy­mają pan­ele LCD. Dlaczego? Prosty powód: tak ma być taniej.

Ekrany AMOLED są z pewnoś­cią jed­nymi z lep­szych obec­nie na rynku. Cechują się świet­nym odw­zorowaniem kolorów i dużą jas­noś­cią. Pon­adto, umożli­wiają podświ­et­lanie jedynie wybranej części wyświ­et­lacza, co przy­czy­nia się do zmniejszenia zapotrze­bowa­nia na energię oraz pozwala na osiąg­nię­cie niemal doskon­ałej czerni.

Skoro AMOLED-y są takie dobre, to dlaczego Sam­sung postanawia w przyszłości się ich pozbyć? Oczy­wiś­cie, chodzi o pieniądze. Mają one zostać zastą­pi­one wyświ­et­laczami LCD PLS, o czym podaje kore­ański ser­wis infor­ma­cyjny ETNews. Są o 20% tańsze od AMOLED-ów, 30% bardziej ener­gooszczędne i — podobno — cechują się bardzo zbliżoną jakoś­cią obrazu. 

Oczy­wiś­cie, w tej plotce nie ma niczego pewnego. Może dzi­wić, że Sam­sung najpierw bardzo stara się wypro­mować swoje wspani­ałe ekrany AMOLED, po czym nagle postanawia o nich zapom­nieć. Gen­erowanie przy­chodu jest jed­nak ważniejsze aniżeli zamartwianie się takimi bła­hostkami i spece od Sam­sunga z pewnoś­cią wykazali, że zmi­ana ekranu na LCD PLS po prostu się opłaca.

Via

Ciekawe? Podziel się!