lg-g2-phone-top-back-camera-650x0

Smart­fony robią się coraz więk­sze, co wydaje się być bezsen­sowne. Kole­jne granice absurdu przekracza LG, który już wkrótce być może zaprezen­tuje wer­sję Mini mod­elu G2 wielkości… flagow­ców z ubiegłego roku.

To, że trend stałego pow­ięk­sza­nia wyświ­et­laczy donikąd nie prowadzi było wałkowane wielokrot­nie. Obec­nie można znaleźć na rynku smart­fony, które właś­ci­wie są małymi table­tami. Ciężko bowiem nazy­wać komórkami urządzenia, które nie mieszczą się w dłoni. LG G2 do małych nie należy za sprawą 5,2-calowego wyświ­et­lacza. Z tego powodu LG pracuje nad jego pom­niejs­zoną odmi­aną. Ta z kolei otrzyma przekątną… 4,7″.

Zaraz, ekran 4,7″ oraz człon Mini w nazwie. Uszczyp­ni­j­cie mnie. Dokład­nie taką samą przekątną ma mój HTC One X, który prze­cież jest flagow­cem HTC z ubiegłego roku. Tak samo sprawa się ma z LG 4X HD, ana­log­icznym mod­elem od LG. Co się takiego stało przez ten rok (no dobrze — przez pół­torej roku), że przekątna będąca wów­czas zarez­er­wowana dla urządzeń najwyższej klasy nagle została uznana za odpowied­nią dla smart­fona w wer­sji Mini? Czy za rok będą na nas czekać sześ­ciocalowe pot­worki ze swoimi kom­pak­towymi odmi­anami z wyświ­et­laczami 5,2″

LG G2 Mini na razie nie jest niczym pewnym, gdyż jego ist­nie­nie nie zostało jeszcze potwierd­zone zdję­ciem. Nie­ofic­jalne infor­ma­cje mówią o tym, że zmi­anie może ulec rozdziel­czość ekranu i zami­ast FullHD otrzy­mamy panel 720p, lecz cała reszta zostanie taka sama, wlicza­jąc w to aparat 13 Mpix, pro­ce­sor Snap­dragon 800 i 2 GB RAM-u.

Via

Ciekawe? Podziel się!