6fdbd08f-10cb-44f5-aa3d-3d0ca7a05e0a

Posi­adacze smart­fonów z Win­dows Phone 8 mogą pobrać nową grę od Rovio - Angry Birds Go!, która jest pier­wszą trójwymi­arową pro­dukcją z całej serii.

Angry Birds zdaje się tracić na pop­u­larności. Ograny schemat roz­gry­wki znudził się grac­zom. Co zatem można zro­bić? Najlep­szym wyjś­ciem jest stworze­nie gry z tej samej serii, lecz na nowych zasadach. Tak właśnie sprawa się ma z Angry Birds Go! - zami­ast strze­la­nia do świń z procy naszym celem jest… ści­ganie się pojazdami.

Gier samo­chodowych jest oczy­wiś­cie mnóstwo i nie stworze­nie kole­jnej nie można nazwać czymś odkry­w­czym, lecz nie spodziewałbym się, że ujrzę samo­chodówkę w uni­w­er­sum Angry Birds. Nie zna­jdziemy tu jed­nak silącej się na real­izm grafiki, licencjonowanych pojazdów czy mod­elu sterowa­nia wyjętego z symu­la­tora. Gra na każdym kroku stawia na zabawę i to ona jest tu najważniejsza. Pamięta­cie takie stare ści­gałki jak Super Mario Kart czy Crash Nitro Kart? Ten sam styl roz­gry­wki prezen­tuje Angry Birds Go!

ae94f2e8-b158-4372-a740-8af03513bc5f

Warto dodać, że jest to pier­wsza gra z serii Angry Birds posi­ada­jąca trójwymi­arową oprawę graficzną. Nie można jed­nak powiedzieć, by była czymś nadzwycza­jnym. Gra prezen­tuje się prze­cięt­nie, lecz za to nie sprawi prob­lemów z płyn­noś­cią nawet na słab­szych urządzeniach.

Angry birds Go! jest dostępne za darmo i można je pobrać na smart­fony z Win­dows Phone klika­jąc na poniższy link.

Angry Birds Go! — Win­dows Phone Download 

Ciekawe? Podziel się!