sailn9

Dwuipółlet­nia Nokia N9 trzyma się bardzo dobrze na sce­nie mod­der­skiej. Inter­ne­towym magikom udało się zmusić ją do dzi­ała­nia pod kon­trolą sys­temu Sail­fish OS.

Nokia N9 to po HTC HD2 chyba najbardziej wyjątkowy smart­fon dla całej sceny mod­der­skiej. Pow­stało na ten tele­fon mnóstwo portów innych sys­temów z Androi­dem na czele. Mogliśmy przy­puszczać, że podob­nie będzie z Sail­fish OS, który w końcu bazuje na MeeGo, czyli fab­rycznie instalowanym OS-ie Nokii N9. Oczeki­wa­nia stały się rzeczy­wis­toś­cią już teraz, a może­cie o tym przekonać się oglą­da­jąc poniższy filmik:

Oczy­wiś­cie, jest to na razie ekspery­men­talny port i nie ma co liczyć na stupro­cen­tową sprawność. Prob­lemy przys­parzają m.in. aparat, GPS, ustaw­ienia czasu, a aplikacje cza­sami uruchami­ają się dopiero za drugim razem. Oczy­wiś­cie, nie dzi­ała także android­owa powłoka.

Mimo powyższych prob­lemów i tak jestem pełen podziwu dla twór­ców tego porta. Nie sądz­iłem, że zostanie on wyko­nany tak szy­bko i będzie dzi­ałać tak sprawnie. Można go pobrać już teraz i zain­stalować metodą podaną w tym miejscu, lecz zamieni­a­jąc plik nemo tar.bz2 tym plikiem.

Via

Ciekawe? Podziel się!