nokia-bh-121-bluetooth-headset-635

Nokia dzisiaj ofic­jal­nie zaprezen­towała swoje nowe akce­so­rium do smart­fonów: intere­su­jące słuchawki z mod­ułem NFC pozwala­ją­cym na bezprze­wodowe parowanie ich z telefonem.

Prze­cieki związane z nad­chodzą­cymi smart­fon­ami są czymś powszech­nym. Rzadko jed­nak się zdarza dowiedzieć czegoś przed pre­mierą na temat słuchawek. Mimo to, od czasu do czasu zdarza się wyjątek i tak też było ze słuchawkami Nokia BH-121. Infor­ma­cja o nich trafiła do sieci już wcześniej za sprawą @evleaksa.

Teraz jed­nak nad­szedł czas na ich ofic­jalną pre­mierę. Zestaw Nokia BH-121 zaw­iera jed­nos­tkę steru­jącą, do której podłącza się słuchawki. Ta wyposażona jest w mod­uły: NFC i Blue­tooth, które pozwalają na bezprze­wodową łączność z tele­fonem komórkowym. Jed­nos­tka cechuje się niewielkimi wymi­arami (39 x 39 x 12 mm). Oprócz wejś­cia mini-jack otrzy­mała wejś­cie micro-USB, przy­ciski głośności/play/stop, diodę wskazu­jącą stan baterii i klips do zaczepienia.

Słuchawki Nokia BH-121 będą sprzedawane w następu­ją­cych kolorach: cyjanowym, czer­wonym, żół­tym i czarnym. Ich cena wyniesie 39 € (ponad 160 zł) i mają być dostępne w sklepach od przyszłego miesiąca.

Via

Ciekawe? Podziel się!